En aquesta pàgina els hi mostrem les asignaturas que farian en el primer any d’administració i finances.

En el primer any de administració i finances els alumnes aprendran a realitzar pressupostos, gestions i factures.

També aprendras a fer contabilitat, a calcular els preus d’una factura amb el seu IVA.

Amb el títol oficial de Tecnic Superior en Administració i finances podràs treballar tant en el sector públic com en el privat.