EN QUÈ CONSISTEIX?

Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant lanormativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client/usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Administratiu d’oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d’assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l’Administració pública. Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d’atenció al client.

TITULACIONS EQUIVALENTS

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR


Tècnic especialista en Administrativa, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tèccnic especialista en Administració d'Empreses, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Entitats d'Estalvi, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Administració Empresarial, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Administració d'Empreses, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat i Administració en la Xicoteta i Mitjana Empresa, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic especialista en Comptabilitat i Gestió, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic Superior en Administració i Finances (LOGSE)