Els mòduls que es cursaran al primer curs son el seguents:

 • M1: Comunicació i atenció al client
  • En aquest modul aprendras que aixó es una eina de gestió en totes les organitzacions.
 • M2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial
  •  En aquest mòdul coneixeras las documentacio necessaria per a la constitucio i funcionament de les empreses.
 • M3: Proces integral de l’activitat comercial
  • En aquest mòdul es coneixera aquestes aplicacions a fons i com poder utilitzar-les.
 • M4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa
  • En aquest modul s’aprendra com funciona la gestio dels professionals a una empresa
 • M5: Ofimàtica i procés de la informació
  • En aquest modul el que faras es proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informatic.
 • M6: Anglès
  • En aquest modul aprendras tot tipus de vocabulari tecnic relacionat amb l’administració.