Els mòduls que es cursaran al segon curs son els seguents:

 • M6: Anglès
  • En aquest mòdul faras una expansió de tot el que vas aprendre al 1er curs.
 • M7:  Gestió de Recursos Humans
  • En aquest curs obtindreu els coneixements necessaris per fer la contractació i les obligacions administratives.
 • M8: Gestió financiera
  • En aquest curs el que fareu será analitzar les previsions financeres d’una empresa.
 • M9: Comptabilitat i fiscalitat
  • En aquest curs faras un anàlisi econòmic i financer de les empreses.
 • M10: Gestió logística i comercial
  • En aquest curs el que obtiendreu es l’amplia visió sobre la logística que pot tenir les empreses.
 • M11: Simulació empresarial
  • En aquest mòdul tindràs de crear la teva propia empresa i tindras de buscar la forma de fer-la viable.
 • M13: Projecte d’administració i finances
  • En aquest mòdul tindras de fer un projecte individual o en equip segons tu vulguis, utilitzant tot el que has aprés durant el curs.
 • M14: Formació en centres de treball
  • Realitzaras pràctiques d’empresa durant unes 350 hores.